Hidrolik Yükleme Rampaları

Hidrolik Yükleme Rampaları

Hidrolik Yükleme Rampaları, depo antrepo ve diğer endüstriyel kullanım alanlarında, binaların yükleme yapılacak platformları ile araçlar arasındaki yükseklik farklarını ortadan kaldırmak amacı ile tasarlanmış seviye ayarlayıcı sistemlerdir.

Sistem hidrolik pompa yardımı ile çalışmakta olup, yüksek ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir. Kullanılmadığı zamanlarda kapatılarak zeminle aynı kot seviyesine gelmekte, bu açıdan yaşanabilecek kaza riskini en aza indirgemektedir.